Առողջարանում  այցելուների հաճելի ժամանցի կազմակերպման և առողջ ապրելակերպի ապահովման նպատակով գործում է փակ լողավազան: 

Լողավազանում օգտագործվում է Լոռի հանքային ջուրը: