Միջոցառումների կազմակերպման սրահներ

Համալիրը տրամադրում է  կոնֆերանս դահլիճներ և հանդիպումների սենյակներ, որտեղ կարելի է իրականացնել տարբեր տեսակի  միջոցառումներ 10-80 մասնակիցների համար: Սրահներում առկա է համակարգիչ, պրոյեկտոր, մեծ էկրան: Հնարավոր է պատվիրել նաև հարակից ծառայություններ: