«Լոռի» հանքային ջուրը իրենից ներկայացնում է ածխաթթվային քլորիդ-սուլֆատ-հիդրոկարբոնատային, կալցիում, մագնիում նատրիի ջուր, որը հարուստ է կենսաբանական արժեքավոր միկրոտարրերով: Ջուրը ակունքից ջուրը բերվել է առողջարանի բուժական շենք, ուր այցելուները ոչ միայն խմում են այդ ջուրը այլև ստանում լոգանքներ:«Լոռի» հանքային ջուրը նմանօրինակ է Պյատիգորսկի հանքային ջրերին (տաք «Նարզան» հորատ 19), որոնցից տարբերվում է քլորի ավելի փոքր պարունակությամբ և մագնեզիումի իոնների ավելի մեծ քանակությամբ:

Ջրաբուժության մեթոդները ՎանաձորԱրմենիաառղջարանում

Ջրաբուժությունը լայն կիրառում ունի նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներ ունեցողների բուժման համալիրում: Հիմնականում կիրառվում են հետևյալ մեթոդները՝

 Ընդհանուր լոգանքներ

 

Ընդհանում լոգանքները դասվում են ջրաբուժական պրոցեդուրաների շարքին և լայնորեն կիրառվում են նյարդային հիվանդություններ ունեցողների բուժման նպատակով: Բացի այդ, ընդհանուր լոգանգքը “Լոռի” հանքային ջրով նվազեցնում է լարվածությունը և բարձրացնում է օրգանիզմի տոնուսը:

 

 

 

 

Ցնցուղներ

Դասվում են ջրաբուժական պրոցեդուրաների շարքին և կոչվում են ցնցուղային կաֆեդրա: Այդ կաֆեդրայի միջոցով կարգավորվում է բոլոր ցնցուղների ջերմաստիճանը և ճնշումը: Ցնցուղները լինում են անձրևային, ասեղնային, շիթային, Շարկոյի ցնցուղ:

 

4 խցիկանի լոգանքների մեթոդ

 

Այս պրոցեդուրան  օգտակար է պոլինեվրիտ, կրծքային և գոտկասրբանային ռադիկուլիտ,  պոլիարթրիտ ունեցողների համար, որոնք գանգատվում են վերին և ստորին վերջույթների ցավերից, թմրությունից, ծակծկոցից, մանր հոդերի դեֆորմացիայից և այլն:

 

 

 

 

Ստորջրյա ցնցուղմերսում

 

Այս դեպքում մերսումը կատարվում է ջրի շիթով, որի հատուկ սարքի միջոցով համապատասխան ճնշման տակ մերսում է մարմինը:Պրոցեդուրան կատարվում է 400-600 լիտր տարողությամբ հատուկ լոգարանում: Մերսումը սկսվում է հիվանդի ջրում գտնվելուց 5րոպե հետո, խիստ պահպանվում են մերսման կանոնները:Հիմնականում մերսում են վերջույթները, իսկ մարմնի մնացած մասի մերսումը կատարում են զգուշությամբ, 1 մթնոլորտ ճնշման տակ:

 

 

 

Կոնտրաստային լոգանքներ (Կնեյպի ուղի)

 

 

Կոնտրաստային լոգանքներ անցկացնելու համար օգտագործվում է  երկու իրար կողքի դրված լողարան,որոնց մեջ բուժում ստացողը պետք է ունենա ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն:Ջրի ջերմաստիճանը ջրավազաններից մեկում պետք է լինի, 37-42 о C, երկրորդում` 10-24 о C: