377213 ՀՀ ք. Վանաձոր, Զաքարյան 31 

(374 96) 36 1111